Udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů. 

Komu souhlas udělujete?

Provozovateli webu sijtesnami.cz, kterým je Barbora Pokorná, Bezkov 115, 66902 Bezkov, IČO: 03431151 a Dagmar sloupová, Otnice 516, Otnice.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (nařízení GDPR).

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s přihlášením a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu. Jedná se zejména o údaje: jméno a příjmení, e-mail, případně IP adresa.

Váš e-mail použijeme pouze za účelem zasílání novinek ze světa šití a jiných, dle našeho názoru pro Vás zajímavých informací, a dění na našem webu formou newsletteru a jiných obchodních sdělení. Uslyšíte o nás přibližně 2 x do měsíce a za 5 let se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Stačí kliknout na označené políčko na konci každého doručeného e-mailu nebo nám přímo napsat na e-mail info@sijtesnami.cz.

Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům

Taky se nás můžete zeptat, proč Vaše údaje zpracováváme a jak jsme se k nim dostali. Můžete si je taky nechat aktualizovat, opravit či úplně vymazat.

Kdo všechno bude mít k Vaším údajů přístup?

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, jakožto správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (e-mailový systém SmartEmailing) 

Máte dotazy?

Chcete-li vědět více o zpracování osobních údajů nebo se cokoli zeptat, kontaktujte nás na info@sijtesnami.cz.

Bližší údaje o zpracování a ochraně osobních údajů provozovateli webu sijtesnami.cz, naleznete ZDE.